Isolatie eisen (2015)

Isoleert u al voldoende?


Voor bedrijven die gaan verhuizen, bouwen, of bij de bouw van vastgoed betrokken zijn is er een energienorm waaraan voldaan moet worden. Deze norm wordt de ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’ of wel de EPB-eis genoemd. Binnen de norm wordt er gekeken naar een aantal pijlers, zo zijn er de K, U en de R waardes/pijlers. Het eindproduct of prestatie wordt geuit middels de E-peil. 

Spoed offerteOfferte aanvraag

E-Peil

Het E-peil wordt bij kantoren berekend per onderdeel of ruimte welke afzonderlijk wordt gebruikt. Het wordt dus per kantoorruimte berekend en daar wordt een totaal van gemaakt. Deze eisen worden periodiek verzwaard.

Isolatie is verplicht

In 2014 is men verplicht om daken, vloeren, venster en muren beter te isoleren. Dit is gepaard gegaan met de strengere eisen op het gebied van groene, of milieuvriendelijke energie. Doordat er een minimum hoeveelheid aan hernieuwbare energie moet worden gebruikt zijn de ook eisen strenger geworden voor de isolatie. In 2014 is de eis op basis van E-peiling van E70 naar E60 verschoven en in 2016 zal dit E50/E55 worden volgens het EPB.

Fikse korting voor voorlopers!

Gaat u verbouwen of bent u van plan te gaan verbouwen in de nabije toekomst? Als u voorloopt op de eis van E50, voor in 2016, komt u in aanmerking voor een fikse korting op de onroerende voorheffing.

Back to Top